دسترسی به گزارشهای بیش از ۳۲۰۰۰ گمانه ی حفاری شده در ایران

دسترسی به گزارشهای بیش از ۳۲۰۰۰ گمانه ی حفاری شده در ایران

بنا به گزارش انجمن ژئوتکنیک ایران، تارنمای بانک اطلاعات ژئوتکنیک کشور (باژک) که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن، و شهرسازی راه اندازی شده است هم اکنون حاوی اطلاعات بالغ بر ۱۲۴۰۰ جلد گزارش در قالب ۳۲۰۰۰ گمانه می باشد.

دسترسی به داده های فوق با ثبت نام رایگان در تارنمای http://geotech.bhrc.ac.ir/ میسر می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود