سیمانی که با کمک قارچ ترک های خود را ترمیم می کند

سیمانی که با کمک قارچ ترک های خود را ترمیم می کند

به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه های بیرمنگام نیویورک و راتگرز سیمانی ساخته اند که  می تواند ترک های خود را ترمیم کند.

این محققان با الهام از قابلیت ترمیم بدن انسان این ماده را ساخته اند.

سیمان جدید حاوی هاگ های قارچ Trichoderma reesei  همراه مواد مغذی است که در ماتریکس ساختار آن ترکیب شده اند.

هنگامیکه سیمان سخت می شود، هاگ ها همچنان در وضعیت خواب یا خاموش هستند امابه محض بروز نخستین ترک های ریز، آنها فعال می شوند.

در این زمان آب و اکسیژن وارد سیمان می شود.

به این ترتیب هاگ ها جوانه می زنند، رشد می کنند و کربنات کلسیم رسوب می کند. در نتیجه چنین روندی ترک ها خود به خود بسته می شوند.

هنگامیکه ترک ها کاملا پر شوند، دیگر آب یا اکسیژن وارد سیمان نمی شود و دوباره هاگ ها خاموش می شوند.

تحقیق درباره تولید این نوع سیمان هنوز در مراحل اولیه است.

بنابراین نمی توان در آینده نزدیک منتظر ورود آن به بازار بود.

البته محققان دانشگاه های نیوکاسل و بث مشغول ساخت سیمان خودترمیمی هستند که در آن کربنات کلسیمی با قابلیت تولید باکتری وجود دارد

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود