برگزاری کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی همایش و دانشگاه استانبول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ترکیه -دانشگاه استانبول برگزار می گردد.
حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست ، معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران و سازه ، مهندسی عمران (عمومی) ،هیدرولیک 
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش و دانشگاه استانبول
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: ترکیه -دانشگاه استانبول

محورهای کنفرانس:

مهندسی  سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای:
-مهندسی منابع آب ، سازه های هیدرولیکی و دریایی
-سازه های زیر زمینی
– دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
-مهندسی ارزش
-هماهنگی شکلی سازه و معماری
-توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها
-سازه های غیرساختمانی و صنعتی
-بهسازی سیستم شریان های حیاتی ،بناها و پل ها
-عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها
-کاربرد فناوری های نوین (جداگر های لرزه ای ، میراگر ها و …) در بهسازی لرزه ای سازه ها
-مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
-ایمنی سازه در معادن زیر زمینی
-تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی
-مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکرد های معماری
-اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه

مهندسی معماری و توسعه پایدار:
-معماری پایدار
-نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
-معماری و هویت شهری
-انرژی های نو در معماری
-نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
-سبک شناسی معماری
-روش ها و فناوری های نو در در معماری
-تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
-الگوهای معماری بومی
-گرافیک شهری و معماری خیابانی
-تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
-مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
-معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
-معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
-تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
-برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
-معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری
مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
-حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار
-شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
-روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
-سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
-برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
-ابنیه فنی و تاسیسات شهری
-آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
-سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
-طراحی هندسی معابر
-مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
-مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل
-آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
-ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک
-حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
-قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
-حمل و نقل غیر موتوری

برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری:
-مدیریت پروژه های شهری
-برنامه ریزی منطقه ای و شهری
-حقوق شهری
-مدیریت شهری
-برنامه ریزی کالبدی شهری
-طراحی شهری
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-مشارکت در امور شهری
-مدیریت بحران
-گردشگری شهری
-بهسازی و نوسازی شهری
-نماهای شهری
-تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار:
-شهرسازی نوین و توسعه پایدار
-بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
-بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها
-الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
-سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
-جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی
-ناپایداری شهر و عوامل موثر
-تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
-شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
-حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
-شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
-شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
-مدیریت پسماند در شهرها
-شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
-فضای سبز و محیط زیست شهری
-مسائل محیط زیست کلان شهرها
-اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
-مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
-اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
-ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
-حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
-کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
-اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
-فاضلاب شهری و تصفیه آن
-طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
-توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
-اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
-همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه  با محیط زیست
-ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
منظر شهری پایدار و توسعه:
-تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
-پایداری و منظر شهری
-برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
-عناصر سازنده سیما و منظر شهری
-آسیب‌شناسی منظرشهری
-تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
-منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران
-منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
-نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
-منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید
-منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
-منظر شهری بافت های نوساز
-ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری
فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری:
-تعامل فرهنگی و کالبد شهری
-شهروند و حقوق شهروندی
-روانشناسی محیطی
-فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
-فرهنگ های بومی و شهر
-فرهنگ و جغرافیای شهری
-فرهنگ و توسعه شهری
-پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر
-فرهنگ و حمل و نقل شهری
-مدیریت و فرهنگ شهری
-فرهنگ، هویت و منظر شهری
-تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
-نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
مرمت بافت ها و آثار تاریخی:
-بافت های تاریخی
-بهسازی آثار تاریخی
-نوسازی شهری
-بازسازی بافت تاریخی
مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران:
-مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
-مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی
-حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران DRM
-مشارکت مردمی و ظرفیت سازی ، تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران
-راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران
-نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های”تصمیم ساز” در مدیریت هوشمند سوانح
-تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی
-توانمندسازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر
-سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS ، سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES
-تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقاء تاب آوری ملی و تاب آورسازی شهرها MCR
-برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
-انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer
-طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود