آنچه ما ارائه می دهیم

مطالعات ژئوتکنیک

انجام عملیات حفاری و مطالعات ژئوتکنیک انواع ساختمان های مسکونی، تجاری و غیره و اخذ تاییدیه از سازمان نظام مهندسی

مطالعات ژئوفیزیک

انجام مطالعات ژئوفیزیک و اخذ تاییدیه تیپ ۲ خاک از سازمان نظام مهندسی ساختمان

طراحی و معماری ساختمان

طراحی انواع ساختمان، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

کنترل کیفیت بتن

انجام کلیه آزمایشات کنترل کیفیت بتن شامل مقاومت بتن، نفوذ ناپذیری و غیره

راهسازی

انجام کلیه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه راهسازی

کنترل کیفیت جوش و آسفالت

انجام کلیه آزمایشات کنترل کیفیت جوش و آسفالت

257

کل پروژه ها

250

به پایان رسیده

3

در حال اقدام

4

پروژه های جاری