نمایشگاه جهانی اکسپو (EXPO)

نمایشگاه جهانی اکسپو (EXPO)

نمایشگاه جهانی (world’s fair Universal exposition) مجموعه نمایشگاه هایی است که هر چند سال یک بار در کشور های مختلف جهان برگزار می شود. این نمایشگاه ها مهمترین نمایشگاه های برگزار شده در جهان محسوب می شوند. این نمایشگاه ها تحت نظر موسسه ای به نام دفتر بین المللی نمایشگاه ها(international des expositions) که در […]

ادامه مطلب