دانلود آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران – نشریه ۲۳۴

دانلود آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران – نشریه ۲۳۴

  زمین طبیعی، بستر خاکریزی های آماده شده راه، کف برش های خاکی و یا سنگی، حتی در شرایط کاملا متراکم و خوب دانه بندی شده، مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده از چرخ خودرو را در شرایط متغیر جوی ندارد. بارگذاری این گونه خاک ها موجب شکست برشی و ایجاد تغییر شکل های دائم […]

ادامه مطلب