بتن سبز

بتن سبز

  بتن سبز، مفهوم مصرف مواد سازگار با محیط زیست است که باعث ایجاد سیستم مقاوم و پایدار تری می شود. بتن سبز اغلب ارزان قیمت است. علت این امر به طور مثال به علت استفاده از محصولات پسماند به شکل مواد جایگزین سیمان به کار رفته است و دفع پسماندشان هزینه چندانی در بر […]

ادامه مطلب