ساخت دستگاه سیمان کاری توسط مخترع مراغه ای

ساخت دستگاه سیمان کاری توسط مخترع مراغه ای

توضیحات توحید ولی نژند پژوهشگر جوان مرکز رشد فراحی  در خصوص دستگاه سیمان کاری: با استفاده از این دستگاه سیمان زنی و تگری پاشی انواع دیوار‌ها در ارتفاع و عرض ‌های متفاوت به سهولت انجام می شود. این دستگاه به عنوان چاپگر سیمان برای استفاده در ساختمان های بلند مرتبه بدون استفاده از داربست و بدون دخالت کارگر […]

ادامه مطلب