تولید نانو آسفالت در دانشگاه صنعتی اصفهان

تولید نانو آسفالت در دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان، مهدی زاکر زاده پژوهشگر و مجری این طرح گفت: با کمک نانو ماده های آب گریز ، پوششی تولید شد که می تواند آسفالت را آب گریز کند و مانع تجمع آب در جاده ها شود. وی با بیان اینکه در این روش یک لیتر از این ترکیب، قابلیت آب گریزی […]

ادامه مطلب